Geoparkforscherkids

LEADER projekt GEOPARKFORSCHERKIDS se v prvi vrsti nanaša na vzbujanje veselja do rekreacije v naravi pri otrocih.
V teku projekta sta bila do sedaj vzpostavljena dva igrišča, izpeljane delavnice s težiščem na geologiji, geografiji, botaniki, zoologiji, fiziki in kemiji in testirane s pilotno skupino na različnih lokacijah Geoparka.

Vednost o naravni dediščini naše regije se mora razširiti v poteku projekta, saj lahko le to kar poznamo tudi cenimo in posledično ohranjamo za prihodnje generacije. Celotna vrednost investicije za projekt Geoparkforscherkids: 100.000 EUR z udeležbo države, dežele in Evropske Unije.

Trajanje projekta: 1. februar 2016 – 31. januar 2019
    
    

© 2012-2021 geopark-karawanken.at - Find us on