Informativni center & Muzeji

Informativni center

Info center "Svet geologije" v Železni Kapli

Pozanimajte se o celotnem območju Geoparka, o njegovih turističnih ponudbah, naravnih in kulturnih znamenitostih (s pomočjo Geopulsa v glavni sobi). ... več

Info center v Mežici in doživljajski park - PODZEMLJE PECE

Infocenter v Mežici predstavlja pomembno dodano vrednost Geoparka Karavanke, saj je infocenter njegova osrednja točka ali srce, je pa hkrati pomembna dodatna ... več

Muzeji

Arheološki romarski muzej gora sv. Heme -Juvena

Nov arheološki romarski muzej gora sv. Heme – Juvena vas bo popeljal skozi zgodovino Globasnice. Svoje obiskovalce vabi na raznolik in strokovno uprizorjen muzejski sprehod, ki vas bo zagotovo vsebinsko, astetsko, tehnično in tudi pedagoško navdušil. ... več

Rudarski muzej Mežica - Podzemlje Pece

Zgradbo na Glančniku, v kateri je danes urejen muzej, so leta 1928 zgradili angleški lastniki rudnika. V pritličju in prvem nadstropju so se ... več

Koroški pokrajinski muzej Ravne na Koroškem

Koroški pokrajinski muzej je osrednja muzejska ustanova na Koroškem, ki izvaja javno službo varovanja premične kulturne dediščine na območju dvanajstih občin Koroške regije in se povezuje ... več

Muzej Liaunig

Muzej Liaunig v Neuhausu (Suha) hrani bogato zbirko sodobnega slikarstva in grafike. V njem so ohranjena dela priznanih umetnikov kot so Marc Adrian, Hans Bischoffshausen, Arnulf Rainer in Hans Staudacher. ... več

Rudarski muzej Leše

Na Lešah je v središču vasi v stavbi tehniške rudarske dediščine s pozivalnico / frlescimrom urejena Rudarska muzejska soba, v kateri so zbrani eksponati iz rudarske zapuščine zbirateljev in Koroškega pokrajinskega muzeja. ... več

Muzej Wernerja Berga

Muzej oziroma galerija Wernerja Berga, je bila odprta leta 1968 v mestu Pliberk. Kot eden izmed prvih avstrijskih monografskih muzejev, še danes varuje bogato zalogo slik Wernerja Berga. Stalna zbirka vsebuje oljne slike, lesene freske in skice ter prikazuje reprezentativna življenjska dela leta 1904 v Eberfeldu rojenega umetnika. ... več

Stalna zbirka "Vojna v Sloveniji leta 1991" v Dvorcu Bukovje

V pritličju dvorca Bukovje v Dravogradu je bila ob 20-letnici osamosvojitve Slovenije odprta stalna muzejska razstava Vojna na Koroškem leta 1991. Vsebinsko je na razstavi predstavljen proces ... več

Libeliče - plebiscit, črna kuhinja, kostnica, etnološka zbirka

Muzejske zbirke pripovedujejo zgodbe o življenju in dogodkih z zgodovinskim pečatom zaradi obmejne lege in krajinskega značaja občine Dravograd: črna kuhinja v Libeličah je eden najlepših in ... več

Info točka

Alpinski center Zell/Sele

Geološki in alpinski center Zell/Sele je izhodiščna točka za vse pohodniške poti v visokogorski dolini Sele (Zeller Hochtal). Obiskovalcem omogoča dober vpogled v geološko sestavo in značilnosti gorskega masiva Košuta. ... več

Info točka gora Sv. Heme

Med preseljevanjem narodov, okrog leta 400 n.št., se je naseljeno rimsko in keltsko ljudstvo okrog Globasnice zaradi varnostnih razlogov preselilo na goro Sv. Heme. Gorsko naselje je bilo obdano z obzidjem in leta 400 n.št., je bila zgrajena prva cerkev ... več

Interpretacijska točka Bistriški potok

Vodna dogodivščina na interpretacijski točki VODNA ENERGIIJA BISTRICE

Potok Bistrica izvira na severnem pobočju Pece. V zgornjem toku zbira vodo številnih drugih izvirov, v spodnjem toku veliko njene vode ponikne pod površje in se zbira v vodonosniku. Vodnatost izvira Bistrica skozi leto močno niha, prav tako količina vode v potoku. ... več

TIC TOPLA

Na mestu, kjer se stikata jadranska (ta se je nekoč odcepila od afriške plošče) in evrazijska litosferska plošča najdemo pestro kamninsko zgradbo z edinstveno živo naravo. Na mestu, kjer se preteklost sreča s sedanjostjo, stoji interpretacijska točka TIC Topla. ... več

Interpretacijska točka Smrekovec

Interpetacijska točka »Smrekovec – ugasli velikan« leži v neposredni bližini planinske koče Dom na Smrekovcu.
Pred dobrimi 23 milijoni let je globoko pod morjem na območju Smrekovca bruhal vulkan. ... več


    
    

© 2012-2021 geopark-karawanken.at - Find us on