Info točke

Alpinski center Zell/Sele

Geološki in alpinski center Zell/Sele je izhodiščna točka za vse pohodniške poti v visokogorski dolini Sele (Zeller Hochtal). Obiskovalcem omogoča dober vpogled v geološko sestavo in značilnosti gorskega masiva Košuta. ... več

Info točka gora Sv. Heme

Med preseljevanjem narodov, okrog leta 400 n.št., se je naseljeno rimsko in keltsko ljudstvo okrog Globasnice zaradi varnostnih razlogov preselilo na goro Sv. Heme. Gorsko naselje je bilo obdano z obzidjem in leta 400 n.št., je bila zgrajena prva cerkev ... več

Interpretacijska točka Bistriški potok

Vodna dogodivščina na interpretacijski točki VODNA ENERGIIJA BISTRICE

Potok Bistrica izvira na severnem pobočju Pece. V zgornjem toku zbira vodo številnih drugih izvirov, v spodnjem toku veliko njene vode ponikne pod površje in se zbira v vodonosniku. Vodnatost izvira Bistrica skozi leto močno niha, prav tako količina vode v potoku. ... več

TIC TOPLA

Na mestu, kjer se stikata jadranska (ta se je nekoč odcepila od afriške plošče) in evrazijska litosferska plošča najdemo pestro kamninsko zgradbo z edinstveno živo naravo. Na mestu, kjer se preteklost sreča s sedanjostjo, stoji interpretacijska točka TIC Topla. ... več

Interpretacijska točka Smrekovec

Interpetacijska točka »Smrekovec – ugasli velikan« leži v neposredni bližini planinske koče Dom na Smrekovcu.
Pred dobrimi 23 milijoni let je globoko pod morjem na območju Smrekovca bruhal vulkan. ... več
    
    

© 2012-2021 geopark-karawanken.at - Find us on