Info točka gora Sv.Heme

Gora Sv. Heme - 1500 let stara romarska destinacija

 

Med preseljevanjem  narodov, okrog leta 400 n.št., se je naseljeno rimsko in keltsko ljudstvo okrog Globasnice zaradi varnostnih razlogov preselilo na goro Sv. Heme. Gorsko naselje je bilo obdano z obzidjem in leta 400 n.št., je bila zgrajena prva cerkev v župniji na robu gorske planote.  Leta 510 n.št. je bila poleg te cerkve zgrajena dvojna cerkev katoliških rimljanov in nato še dvojna cerkev Gotov, predstavnikov arianskih kristjanov. Gora sv. Heme se je tako postopoma razvila v pomemben romarski kraj.

 

Katoliška dvojna cerkev je imela bogato notranjost, mozaična tla, katera so delno na ogled tudi v romarskem muzeju v Globasnici. Arianska dvojna cerkev je imela v lasti območje okrog starega oltarja svečane cerkve z mozaičnimi tlemi. Pod nekdanjem oltarjem so arheologi odkrili originalne ostanke mučenika iz območja vzhodnega sredozemskega morja.

Zaradi posebno ugodnih najdbenih razmer je tako bil prvič odkit staro krščanski romarski kraj v srednji Evropi. S priseljevanjem poganskih slovanov okrog leta 600 n.št., je bilo to romarsko središče uničeno s požarom.

 
    
    

© 2012-2021 geopark-karawanken.at - Find us on