Interpretacijska točka Bistriški potok

Vodna dogodivščina na interpretacijski točki VODNA ENERGIIJA BISTRICE

Potok Bistrica izvira na severnem pobočju Pece. V zgornjem toku zbira vodo številnih drugih izvirov, v spodnjem toku veliko njene vode ponikne pod površje in se zbira v vodonosniku. Vodnatost izvira Bistrica skozi leto močno niha, prav tako količina vode v potoku. Odgovor na vprašanje zakaj je temu tako, obiskovalci izvedo skozi vodno dogodivščino na interpretacijski točki »Vodna energija Bistrice«.

Obiskovalci spoznajo vodni krog, s pomočjo mehanskega modela spremljajo pot podzemne vode, onesnaženo vodo prečistijo v biološki čistilni napravi. Vodo spoznajo tudi kot oblikovalko Zemljinega površja, kot transportno sredstvo in kot življenjski prostor rastlin in živali. Najmlajši obiskovalci se lahko igrajo ob vodnem toboganu, starejši se učijo v učilnici v naravi in na izkustven način s številnimi preizkusi spoznajo moč vode. Seveda so k aktivnemu doživljanju povabljeni prav vsi, lahko pa je to tudi točka oddiha in meditacije. Predstavljena je tudi etnološka dediščina, dediščina žag, mlinov in apnic. Podrobnejše informacije so dosegljive na dotikalnem ekranu, za otroke in mladino so na voljo številne raziskovalne in ustvarjalne delavnice.
    
    

© 2012-2021 geopark-karawanken.at - Find us on