Rudarski muzej Mežica - Podzemlje Pece

Zgradbo na Glančniku, v kateri je danes urejen muzej, so leta 1928 zgradili angleški lastniki rudnika. V pritličju in prvem nadstropju so se nahajali upravni prostori, v drugem nadstropju pa stanovanja za rudarske nadzornike.

V muzeju so na ogled različne zbirke:

- Rudarsko stanovanje: Prikaz bivanjske kulture mežiških rudarjev pred II. svetovno vojno
- Zbirka rud, mineralov in fosilov
- Jamomerska soba
- Zbirka fotografij naravoslovnega fotografa Maksa Kunca
    
    

© 2012-2021 geopark-karawanken.at - Find us on