Stalna zbirka "Vojna v Sloveniji leta 1991" v Dvorcu Bukovje

Kraj: Dravograd

V pritličju dvorca Bukovje v Dravogradu je bila ob 20-letnici osamosvojitve Slovenije odprta stalna muzejska razstava Vojna na Koroškem leta 1991. Vsebinsko je na razstavi predstavljen proces postopnega nastajanja slovenske državnosti v 20. stoletju, od vključitve velikega dela slovenskega nacionalnega ozemlja decembra 1918 v Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev, druge svetovne vojne, do ustanovitve Ljudske republike Slovenije leta 1945 znotraj nekdanje Jugoslavije. Del razstave je posvečen dogodkom na območju Koroške v letih 1990/91.

    
    

© 2012-2021 geopark-karawanken.at - Find us on