O nas

Geopark Karawanken-Karavanke je čezmejni geopark, ki ga povezuje oziroma ločuje gorska veriga z istim imenom.

Geopark Karawanken-Karavanke leži med dvema dvatisočakoma, Peco in Košuto.Osnovo mu predstavlja njegova lega na geološko pestrem območju med Alpami in Dinaridi.

Površina Geoparka meri 1.067 km2 in naseljuje približno 53.000 prebivalcev. Upravna meja Geoparka sledi mejam 14 občin.

Cilji Geoparka Karavanke

  • varstvo in ohranjanje naravnih virov
  • ozaveščanje, izobraževanje in pozicioniranje Geoparka
  • ekonomska vrednost Geoparka (geo-turizem, obnovljivi viri enrgije)
  • čezmejno sodelovanje in regionalni razvoj    
    

© 2012-2021 geopark-karawanken.at - Find us on