Rudnik Mežica

V mežiškem rudišču so orudene t. i. wettersteinske in partnaške plasti srednjega in gornjega triasa. S tem je to rudišče eno izmed petih območij Pb-Zn orudenja v Evropi, ki je še posebej bogato s številnimi in redkimi minerali.
Glančnikov rov z delom revirja Moring povezuje razdrobljena rudišča med seboj in je eden najdaljših rovov v rudniku Mežica. Del revirja Moring je v središču centralnega rudišča, v katerem so zbrani vsi tehnični objekti, potrebni za proizvodnjo rude. V delu rudišča Moring so dobro ohranjeni rovi in odkopi s profilom najpomembnejših rudonosnih ladinijskih plasti in tipična orudenja mežiških rudišč.

    
    

© 2012-2021 geopark-karawanken.at - Find us on