Libeliče - plebiscit, črna kuhinja, kostnica, etnološka zbirka

Muzejske zbirke pripovedujejo zgodbe o življenju in dogodkih z zgodovinskim pečatom zaradi obmejne lege in krajinskega značaja občine Dravograd: črna kuhinja v Libeličah je eden najlepših in največjih tovrstnih ohranjenih ambientov v Sloveniji, Zbirka kmečkega orodja v skednju v Libeličah združuje delovne in praznične običaje skozi štiri letne čase, Plebiscitna zbirka opisuje domoljubno prizadevanje Libeličanov za priključitev k matični domovini, kostnica pa je eden izmed treh še ohranjenih objektov v Sloveniji, ki je obdržala vsebino – kosti.

    
    

© 2012-2021 geopark-karawanken.at - Find us on