PROJEKT COMENIUS

V Geoparku Karavanke uspešno sodelujemo s šolami, vrtci in CŠOD na področju geoloških in geomorfoloških vsebin. In tako smo se z namenom spodbujanja drugačnega pristopa k vzgoji in poučevanju, ki spodbuja aktivni odnos do vsebin s področja geologije in dviguje ustvarjalnost pripravili projekt »GEO PROJEKTNI DAN V GEOPARKU KARAVANKE«.

Predstavitev projekta

Povezovalni člen vseh projektnih partnerjev na tem območju in na področju izobraževanja je Geopark Karavanke. Eden izmed pomembnih ciljev je popularizacija vsebin geologije, varstva narave in ostale naravne in kulturne dediščine. Prav posebno pozornost dajemo mladim. Zaradi tega je vključevanje in sodelovanje z izobraževalnimi institucijami na območju izjemnega pomena.

S projektom Geo projektni dan v Geoparku Karavanke bomo oblikovali ideje, vsebine in programe za Geo-projektni dan ter aplicirali ideje o Geo-projektnem dnevu na vse izobraževalne institucije na območju Geoparka Karavanke kot tudi izven območja.

PARTNERJI PROJEKTA

 • Občina Mežica – koordinator projekta
 • Osnovna šola in vrtec Mežica
 • Zavod Republike Slovenije za varstvo narave; OE Maribor
 • Podzemlje Pece, d.o.o., turistični rudnik in muzej
 • Občina Eisenkappel-Vellach/Železna Kapla-Bela
 • Volksschule Eisenkappel/Ljudska šola Železna Kapla
 • Obirske kapniške jame d.o.o./Obir Tropfsteinhöhlen GESMBH

GEO projektni dan

Zakaj geo-projektni dan?

Vede o Zemlji so vzgojno-izobraževalnem sistemu slabo vključene, pogosto velja, da je geologija nezanimiva in dolgočasna, pa tudi nepriljubljena tema učiteljev in vzgojiteljev, ker vse premalo poznamo pokrajino v kateri živimo, ker želimo, da otroci postanejo radovedni, se navdušijo, cenijo doživetje, predvsem pa, da razumejo vlogo narave in začutijo spoštovanje do nje.

Odločili smo se, da izkoristimo učilnico v naravi, ki nam jo nudi domače okolje in z inovativnostjo ter izkustvenim poučevanjem to spremenimo ter k temu povabimo čim več vrtcev in šol in območja Geoparka Karavanke kot tudi širše.

Kako izvajmo Geo-projektni dan

Izvajamo ga pod sloganom »Geopark Karavanke: Zabavno, poučno, nič mučno«

 • Geopark Karavanke na podlagi posvetov s strokovnimi delavci iz področja vzgoje in izobraževanja vsako leto razpiše drugo temo s področja geologije in z njo povezane naravne ter kulturne dediščine
 • Izvedejo ga učitelji/ vzgojitelji na šoli/ vrtcu (delo v skupinah ali parih, ustvarjalne delavnice, izvajanje poskusov, ankete, ogled filmov in dokumentarnih oddaj, izvedba kvizov, iger, medpredmetno povezovanje …)
 • V šolo/ vrtec povabijo strokovnjake (terenski ogled, poskusi na terenu, obisk geo –točke, pohod po učni poti, obisk INFO centra Geoparka Karavanke, ogled zbirke kamnin, …)
 • Izvedejo ga v INFO centru Geoparka Karavanke, Podzemlje Pece ali INFO centru Geoparka Karavanke v Železni Kapli (izvedba delavnic, terenski ogledi geo zanimivih točk, strokovno voden sprehod po učni poti, ogled rudnika, ogled zbirk, …)
 • Predstavijo rezultate dela v sklopu vsakoletnega Tedna Geoparka Karavanke ob koncu šolskega leta

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.
Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.
    
    

© 2012-2021 geopark-karawanken.at - Find us on