Teden Geoparka Karavanke

Evropski dnevi geoparkov

Evropski dnevi geoparkov se odvijajo vsako leto konec maja in v začetku junija v vseh evropskih geoparkih. Namen teh dni je ozaveščanje, ohranjanje in popularizacija geološke dediščine na območju Geoparka, za lokalno in širšo zainteresirano javnost. Predstavi se pomen geoturizma in izobraževalne aktivnosti, ki na tem območju potekajo. Pomemben cilj je tudi poistovetenje lokalnega prebivalstva z Geoparkom in prepoznavanje prednosti trajnostnega razvoja geološke dediščine za vsakega izmed njih.

Na območju geoparkov potekajo različne aktivnosti za različne ciljne skupine. Organizirane so različne delavnice za šolarje, javne razprave, otvoritve in predstavitve razstav, dnevi odprtih vrat, vodeni sprehodi, izleti in ekskurzije, različne delavnice. Namen dnevov geoparka je, da se vse aktivnosti na območju celotne evropske mreže geoparkov pod okriljem organizacije Unesco izvajajo istočasno. S tem lokalna skupnost oz. lokalno prebivalstvo začuti, da so del večje mreže geoparkov, ki promovira vse evropske geoparke in da lahko ima geološka dediščina, njeno varstvo ter promocija tudi ekonomsko pozitivne učinke v lokalnem okolju.

Teden Geoparka Karavanke

V Geoparku Karavanke smo se že prvo leto delovanja odločili, da tudi na območju našega Geoparka izvedemo Teden geoparka s katerim se pridružujemo evropskim dnevom geoparkov in se jim tudi terminsko prilagajamo. Namen Tedna Geoparka Karavanke je popularizacija in ozaveščanje predvsem lokalnega prebivalstva o pomenu geološke dediščine in njenem ohranjanju ter aktivno vključevanje v strukturo Geoparka. Partnerji Geoparka se zavedamo, da bo ozaveščena javnost lahko pomagala pri promociji in varstvu dediščine in tudi prepoznala prednosti in priložnosti v trajnostnem razvoju geološke dediščine in geoturizmu za vsakega izmed njih. Velik poudarek dajemo izobraževalnim vsebinam in popularizaciji med otroki, šolarji in mladino ter njihovimi vzgojitelji, učitelji in starši. Poleg geološke dediščine predstavljamo tudi bogato kulturno dediščino ter naravo in naravne vrednote območja.

Teden Geoparka med Peco in Košuto 9.-14.5.2011

Download Program (463 kB)

Download Poročilo (6 MB)

Teden Geoparka Karavanke 12.-19.5.2012

Download Program (706 kB)

Download Poročilo (2 MB)

Teden Geoparka Karavanke 24.-2.6.2013

Download Program (582 kB)

Download Poročilo (2 MB)
    
    

© 2012-2021 geopark-karawanken.at - Find us on