Kaj je geopark

  • Geopark je določeno območje z izjemno geološko dediščino in trajnostno razvojno strategijo, ki jo podpira evropski program za spodbujanje razvoja. Geopark mora imeti jasno opredeljene meje in predstavljati dovolj veliko površino, kjer je gospodarski razvoj viden in merljiv.
  • Obsegati mora zadostno število geoloških objektov posebnega znanstvenega pomena oziroma izjemno redkih geoloških objektov ali pa imajo ti veliko estetsko vrednost in izobraževalni pomen. Poleg obvezno prevladujoče geološke dediščine, geopark vsebuje običajno tudi drugo naravno dediščino ter arheološko, zgodovinsko, tehniško in drugo kulturno dediščino.
  • Geopark ima s krepitvijo splošne podobe, povezane z geološko dediščino in razvojem geoturizma, aktivno vlogo v gospodarskem razvoju območja.
  • Geopark neposredno vpliva na območje, na prebivalce, njihove življenjske razmere in okolje. Cilj je omogočiti prebivalcem, da spoznajo vrednost dediščine območja in dejavno sodelujejo pri kulturni revitalizaciji območja kot celote.
  • Geopark razvija, preizkuša in širi metode za ohranitev geološke dediščine.
  • Delovanje v okviru Evropske in Svetovne mreže geoparkov spodbuja razvoj mreže in kohezijo. Ključnega pomena je sodelovanje z lokalnimi podjetji pri promociji in podpori ob ustvarjanju novih proizvodov, povezanih z geološko dediščino in sodelovanje z ostalimi člani Evropske mreže geoparkov.

Marca 2013 je Geopark Karavanke postal del Evropske (EGN) in Globalne (GGN) mreže geoparkov pod okriljem organizacije Unesco, z novembrom 2015 pa si je pridobil naziv Karavanke UNESCO globalni Geopark.

Več o Evropski mreži geoparkov in Globalni mreži geoparkov pod okriljem organizacije Unesco:

EVROPSKA MREŽA GEOPARKOV

SVETOVNA MREŽA GEOPARKOV (UNESCO)
    
    

© 2012-2021 geopark-karawanken.at - Find us on