Območje Geoparka Karavanke

Geopark Karavanke je čezmejni geopark, ki ga povezuje oz. ločuje gorska veriga z enakim imenom.

Nahaja se na širšem območju med alpskima dvatisočakoma Peco in Košuto. Osnovo mu predstavlja njegova lega na geološko pestrem območju med Alpami in Dinaridi.

Površina območja: 1067 km²
Število prebivalcev: ca. 53.000
    
    

© 2012-2021 geopark-karawanken.at - Find us on