Geološka pohodna pot Korške peči (Trögerner Klamm)

Podatki o poti

Skupna dolžina: 7,3 km

Skupna višinska razlika: 600 m

Čas hoje: približno 4 ure

 

 

Možnosti za okrepčitev

Vzdolž poti ni možnosti za okrepčitev

Dostop

Peljemo se iz Železne Kaple v smeri Obirsko (Korške peči). Možnost parkiranja pred sotesko Korških peči.

Opombe

Ob poti soteske Korških peči je možno s pomočjo geološke učne table pridobiti vpogled v kamninsko zgradbo tega območja. V Korških pečeh je bil najden prav poseben biser Geoparka Karavanke – fosilna riba (2011 – Kucher, Petschnig), ki je na ogled v Geopark infocentru v Železni Kapli.

Opis poti

Soteska Korške peči je nastala skozi erozivne moči vode. Za nastanek tri kilometre dolge soteske je odgovorna veriga Schlerenskih dolomitov, ki sotesko preseka na dva dela.

Geološka pohodna pot ni zelo zahtevna. Po Geološki točki 1 moramo pot nadaljevati vzdolž potočne struge potoka Košuta (Koschuta Bach). Pot skozi potočno strugo nas nagradi z sodoživljanjem potekajočih procesov v Potoku (Potokgraben) – gubajočo strukturo in preoblikovanjem. Potok (Potokgraben) velja zaradi svoje strukturno-geološke kompleksnosti, kot osnova zgradbe južnih Karavank in je tudi posebnost za vsakega geologa, kot tudi za ljubitelje geologije.

Do Geološke pohodne točke 1 poteka pohod po zelo lepo vzdrževani gozdni cesti. Na začetku te geološke pohodne poti je dobro viden Schlernski dolomit. Ta kamnina je bele do svetlo sive barve in je poimenovana po delu aplpskega gorovja – Dolomitih. Dolomiti so v večji meri zgrajeni iz ostankov apnenčastih organizmov, ki so se odlagali v lagunah.

Pot nadaljujemo vzdolž gozdne ceste, kjer v potočni strugi potoka Košuta (Koschuta Bach) vidimo tektonsko trden skladovit apnenec z belimi žilami kalcita. Zaradi skromnih raziskav, še ni povsem natančno znano, kateremu stratigrafijskemu časovnemu obdobju pripada skladovit apnenec. Najbolj verjetno pa je, da ta kamnina izvira iz obdobja ladinija.

Potočna struga je zelo zanimiva, saj v njej najdemo trbiško brečo, črni konglomerat ter različne apnence (Trogkofelske apnence). Trbiške breče dosežejo velikost tudi do več m3. Čim globlje prodiramo v notranjost soteske vedno večji so prodi (kamenčki) breč in konglomeratov, ki so zelo lepo zaokroženi, saj so se izoblikovali skozi transport.

Od Geološka točke 1 pot nadaljuejmo vzdolž potočne struge. Na poti do slapa na koncu Potoka (Potokgraben) – Geološka točka 2, najdemo tudi skladnati apnenec, kateri vsebuje minerale pirita. Pirit je železov sulfid, katerega zgradba je kockaste oblike.

Na koncu Potoka (Potokgraben) pri slapu ob potoku Košuta, se stekata skupaj dva izvira. Takšni slapovi se nahajajo na prelomnih conah, kjer imajo kamnine različne erozivne značilnosti.

Karta poti

Višinski profil
    
    

© 2012-2021 geopark-karawanken.at - Find us on