Geološka pot Hajnžev graben - Ljubeljska Baba/Loibla Baba

Podatki o poti

Dolžina (v obe smeri): 14 km
Skupna višinska razlika: 2614 m
Čas hoje: ca. 7 ur

Možnosti za okrepčitev

Vzdolž poti ni možnosti za okrepčitev!

Dostop

Peljemo se iz Železne Kaple v smeri proti kraju Sele pri Cerkvi/Zell Pfarre. Nato se peljemo skozi kraj Sele pri Cerkvi/Zell Pfarre in pri križišču sledimo cesti Sele-Zgornji kot/Zell-Oberwinkel. Parkirišče je na voljo pri žagi Male, kjer je tudi pričetek pohodne poti (pot je zelo dobro označena).

Opis poti

Pohodna pot v Hajnževem grabnu je dokaj enostavna. Od Geološke točke 4 dalje se začne vzpon na Ljubeljsko Babo/Loibla Baba, ki je nekoliko bolj zahteven. V zgornjih delih se podamo vzdolž grebena do vrha, kjer moramo premostiti kratko plezalno pasažo (na voljo plezalna žična vrv oz.(»zajla«).

Kmalu po začetku Geološke poti prečkamo Periadriatsko prelomno cono na poti do Geološke točke 1.

Pri hoji vzdolž Hajnževega grabna do Geološke točke 1, se znajdemo neposredno ob potočni strugi paleozoiskega lečastega apnenca. Deloma najdemo tu tudi črne, lapornate sloje v kamninah. Ti so nastali skozi tektonski vpliv. Črna obarvanost neznačilna za apnence ima biogeno ozadje, saj je nastala skozi metabolizem organizmov, na primer zaradi odvzema CO².

adalje vzdolž poti prepoznamo nenadno spremembo barve talne podlage v rdeče tone, tako smo dosegli Grodenske plasti . Na tem področju je ta kamnina sestavljena predvsem iz rdečih in peščenih skrilavcev.

Pot nadaljujemo po dobro označeni pohodni poti do Geološke točke 3, kjer so pri Hornikovem mlinu vidne mase ledeniških in talnih moren iz obdobja würma (zadnja ledena doba pred 120.000 – 12.000 leti). Te morenske gruščnate mase se razprostirajo vse do Hajnževega sedla (Hainschsattel).

Pri Geološki točki 4 se nahaja prečudovita ledeniška U dolina (primerjajte stran1). Ta dolina nastane, ko se velik ledenik pomika navzdol in povzroči erozijo gore po dolinskem boku.
Ledeniške U doline imajo zelo strme do navpične koritaste stene in relativno ravno talno podlago, katera je pogosto prekrita z glacialnimi gruščnatimi sedimenti.

Pri Geološki točki 5 dosežemo vrh Ljubeljske Babe/Loibla Baba na nadmorski višini 1968 m. Ljubeljska Baba/Loibla Baba z njenim dvojnim vrhom zagotovo pripada najlepšim vrhovom v južnih Karavankah. Z vrha lahko ponovno podoživimo dolinsko obliko in gruščnate mase, ki kažejo obseg poledenitve v obdobju würma.

Karte der Tour

Höhenprofil
    
    

© 2012-2021 geopark-karawanken.at - Find us on