Dravograjsko jezero NATURA 2000– Dravograd

Naravna vrednota, ujeta na stiku Strojanskega hribovja, Pohorja in Košenjaka, je nastala po po drugi svetovni, ko je bila leta 1943 zgrajena hidroelektrarna Dravograd. Jezero se je spremenilo v mokrišče s pisanim rastlinskim in živalskim svetom.

Območje pomembno za številne ptice, ki se tukaj pojavljajo bodisi kot preletniki ali kot gnezdilci. Ornitologi so na širšem območju Dravograjskega jezera doslej zabeležili preko 170 vrst ptic. Na Dravograjskem jezeru pa najdejo eno zadnjih zatočišč tudi številne druge ogrožene živalske in rastlinske vrste – bober, navadna krastača, zelene žabe, sekulja, … Zabeleženih je bilo 15 vrst kačjih pastirjev. Območje je rastišče številnih redkih rastlinskih vrst. Območje je vključeno v evropsko ekološko omrežje Natura 2000.

Avtor fotografije: Tomo Jeseničnik

DODATNE INFORMACIJE
ticdravograd@dravit.si
T: 00386 2 87 10 285
    
    

© 2012-2021 geopark-karawanken.at - Find us on