Plezališče Burjakova stena in Krajinski park Topla - Črna na Koroškem

Plezališče Burjakova stena

Burjakova stena je plezališče, ki se nahaja v alpski dolini Topla, pod južnim ostenjem Pece v bližini Črne na Koroškem.
Pred več kot 230 milijoni let so na dnu morja iz številnih alg nastali apnenci, ki danes gradijo Burjakovo steno.Kasneje, predvsem v času dviganja Alp, so se ti apnenci gubali, narivali in prelamljali in nastala je stena, ki danes nosi ime po bližnji domačiji. Burjakova stena je mogočen spomenik oblikovanja površja v geološki preteklosti in je zato določena za geološko in geomorfološko naravno vrednoto. Stena je urejena kot plezališče za športne plezalce. V steni je okrog 68 plezalskih smeri, katerih ocene se gibljejo med 3 in 8 m, njihova dolžina pa med 6 ter 55 metri. Hkrati je pomemben življenjski prostor nekaterih ogroženih vrst ptic. Te so si v nedostopni skalni steni našle pred plenilci varen prostor za svoja gnezdišča.

Krajinski park Topla

Naravni spomenik – krajinski park Topla s svojo naravno lepoto, izjemno kulturno krajino in ohranjeno etnološko dediščino vabi na mogočno goro Peco.Celoten zaselek objema visoke, mogočne in osamele kmetije Burjak, Florin, Kordež, Fajmut in Končnik, ki jih z vseh strani obdajajo obsežni, gosti smrekovi in macesnovi gozdovi. Izredno velike in mogočne kmetije v Topli so pravzaprav kar majhni zaselki; etnologi jih imenujejo »celki«.

Kot celotno Mežiško dolino je tudi življenje Tople močno zaznamovalo rudarstvo. Začetki izkopavanja svinčeve in cinkove rude segajo v leto 1834, danes pa je rudnik Topla zaprt in zavarovan kot naravni spomenik.Neprecenljivo geološko dediščino predstavljajo bogata nahajališča redkih mineralov izpod Pece, v več kot 230 milijonov let starih kamninah pa najdemo tudi fosilne polže in amonite, ki dajejo vedeti, da je tukaj v davni preteklosti valovalo morje. Dolina Tople, ki s svojo prvinsko, neokrnjeno divjino še ponuja možnosti, da spoznate redke in zaščitene vrste živali in rastlin, kot so: alpski zajec, ruševec, divji petelin, rak koščak, potočne školjke, bor cemprin, mali alpski zvonček in peščeni netreskovec.

DODATNE INFORMACIJE
tic@crna.si
T: 00386 41 743 442

Avtor fotografij: Tomo Jeseničnik
    
    

© 2012-2021 geopark-karawanken.at - Find us on